Contributie

Contributie

Leden van sv Budel betalen contributie. Het bedrag is opgebouwd uit een stuk dat de vereniging moet afdragen aan de KNVB, kosten die sv Budel moet maken om deel te nemen aan de verschillende competities en natuurlijk om de kosten te betalen die komen kijken bij onze vereniging. Zo branden de lichtmasten bijna elke doordeweekse dag van de week en wordt er gebruik gemaakt van onze prachtige kleedaccommodatie. Met de hulp van sponsoren, probeert sv Budel de contributie zo laag mogelijk te houden.


Leeftijdsgebonden contributie
De contributiebedragen voor het nieuwe seizoen worden op de Algemene Ledenvergadering (ALV) vastgesteld. Het is bij sv Budel mogelijk om per jaar of per halfjaar de contributie te voldoen. In het verleden was het ook mogelijk om per kwartaal te betalen, maar vanwege de hoge kosten en omdat er maar weinig leden gebruik maken van deze dienst, is besloten om dit niet langer aan te bieden. De leden die op het inschrijfformulier hebben aangegeven per kwartaal te willen betalen, zijn automatisch toegevoegd aan de groep die per halfjaar betaalt. De halfjaarlijkse betalingen worden omstreeks september en januari afgeschreven van het door u opgegeven rekeningnummer. Bij de leden die per jaar de contributie voldoen, wordt het bedrag omstreeks september afgeschreven. Mochten er vragen zijn, verzoeken we u een mail te sturen naar Josien de Louw van de ledenadministratie via leden@svbudel.nl.

Leeftijdsgebonden contributie
Categorie: Per jaar: Per halfjaar: *
Senioren
35+/45+
€ 195,00
€ 80,00
€ 98,75
€ 41,25
O19/O17 € 170,00 € 86,25
O15/O13/O12 € 155,00 € 78,75
O11/O10/O9/O8 € 135,00 € 68,75
Mini's € 50,00 € 26,25
* Bedragen per halfjaar zijn inclusief administratiekosten.


Steunend lidmaatschap
Voetbalt u niet langer bij sv Budel, maar blijft u wel graag lid van onze vereniging? Daar zijn we erg blij mee en dit is natuurlijk mogelijk. Voor een bedrag van slechts 40 euro per seizoen bent u 'steunend lid' van sv Budel. Natuurlijk is het mogelijk om dit bedrag per jaar of per halfjaar te voldoen. Wilt u steunend lid worden? Neem dan even contact op met Josien de Louw van de ledenadministratie via leden@svbudel.nl

Steunend lidmaatschap
Categorie: Geboren in: Per jaar: Per halfjaar: *
Steunend lidmaatschap Alle leeftijden € 40,00 € 21,25
* Bedragen per halfjaar zijn inclusief administratiekosten.


Administratiekosten / kortingen
Extra handelingen kosten helaas extra geld. Deze extra kosten worden doorberekend naar onze leden. De kosten zijn slechts 1,25 euro en worden ons door de bank opgelegd. Indien u de contributie contant bij onze penningmeester komt betalen, komen er 5,00 euro administratiekosten bij. 

Daar staat tegenover dat sv Budel ook korting geeft als er minimaal drie spelende leden in één gezin lid zijn van onze vereniging. Bij drie spelende leden, krijgt u 50% korting op de contributie van het jongste lid. Dit zal bij de automatische incasso worden meegerekend. Heeft u vier of meer spelende leden? Dan is de contributie voor het 3e jongste lid 50% en vanaf het 4e jongste lid is de contributie gratis! 

Ook onze vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Om deze personen te bedanken voor de tijd die ze in sv Budel steken, krijgen ze korting op hun contributie. Niet-spelende Bestuurs- & Commissieleden en Trainers & Leiders dienen lid te zijn van onze vereniging, maar krijgen 100% van hun contributie terug. Spelende Bestuurs- & Commissieleden en Jeugdtrainers & -jeugdeiders krijgen een bedrag terug van hun contributie, zodat ze voor een seizoen lidmaatschap slechts 40 euro betalen.


Administratiekosten / kortingen
Categorie Bedrag Opmerking
Administratiekosten €1,25 Bij elke betaling per halfjaar
Administratiekosten €5,00 Bij elke betaling per kas
Gezinskorting 50% Voor het jongste lid, bij 3 spelende leden in een gezin
Gezinskorting 100% Voor het jongste lid, vanaf 4 spelende leden in een gezin
Vrijwilligerskorting - Niet spelend 100% Bestuurs- & Commissieleden en Trainers & Leiders
Vrijwilligerskorting - Spelend €40,00* Bestuurs- & Commissieleden en Jeugdtrainers & jeugdleiders
* Spelende Jeugdtrainers- en leiders krijgen korting op de contributie, zodat ze uiteindelijk het bedrag van een steunend lidmaatschap betalen. Dit bedrag is dit seizoen € 40,00


Gemeentelijke Regeling Kinderparticipatie
sv Budel en de gemeente Cranendonck vinden het belangrijk dat ieder kind kan sporten. Heeft u een laag inkomen, maar wilt u toch dat uw kind(eren) gaan sporten in een teamverband? De financiële problemen hoeven niet langer een belemmering te zijn om uw kind lid te maken van sv Budel, dankzij de Gemeentelijke Regeling Kinderparticipatie! 

De gemeente Cranendonck betaalt dan rechtstreeks de contributie voor jou aan de vereniging, maar ook kan de gemeente de benodigde voetbalkleren rechtstreeks afrekenen met de winkelier. De regeling maakt onderdeel uit van de Wet Werk en Bijstand (WWB) en heet Kinderparticipatie. De regeling Kinderparticipatie houdt in dat ouders met lage inkomens een tegemoetkoming krijgen van maximaal € 225,- per kalenderjaar. De regeling Kinderparticipatie is voor schoolgaande kinderen tot en met 17 jaar. 

Wilt u meer informatie over deze regeling, of heeft u vragen over deze regeling? Neem gerust eens contact op met de A2-gemeenten (samenwerking tussen Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard). De afdeling Werk en Inkomen helpt u graag verder en is telefonisch bereikbaar via 040-2083444. 


'Beste ouder(s)/verzorger(s),
We willen bij sv Budel voorkomen dat kinderen buitengesloten worden omdat ze vanwege de financiële positie van ouders niet kunnen sporten bij een vereniging. De Regeling Kinderparticipatie is speciaal in het leven geroepen om dit te voorkomen. Sport uw kind ook graag? Maar heeft u (tijdelijk) moeite om de contributie te voldoen? Neem dan in het belang van u en uw kind contact op. Sporten vergroot de vreugde van uw kind en indien u in aanmerking komt, houd u zelf geld over voor andere financiële verplichtingen. De regeling is ervoor bedoeld om te helpen, dus maak er alstublieft gebruik van!'

Bart Hovens,
Voorzitter jeugdcommissie sv Budel.


Vragen en/of opmerkingen?
Heeft u vragen en/of opmerkingen over de contributie of het afgeschreven contributiebedrag? Of zijn de gegevens die u ooit heeft doorgegeven aan sv Budel gewijzigd? Neem dan contact op met Josien de Louw van de ledenadministratie via leden@svbudel.nl. 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!